Regulamin

REGULAMIN SKLEPU WNĘTRZE Z GUSTEM§ 1 Postanowienia ogólne

Sklep internetowy, zwany dalej "Sklepem ", działa pod adresem www.sklep.wnetrzezgustem.pl , jest prowadzony przez firmę Wnętrze z Gustem NIP:7162180852 , REGON: 367128885, numer telefonu 607527938


§ 2 Zamówienie


Zamówienie jest składane poprzez wybranie produktów do koszyka i wypełnienie formularza z danymi nabywcy.
Warunkiem złożenia zamówienia jest zaakceptowanie (poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu) niniejszego Regulaminu.
Nabywca musi podać adres email, na który zostaną wysłane szczegóły zamówienia
Niedopuszczalne jest przesyłanie informacji zawierających treści bezprawne

§ 3 Formy płatności

Dopuszczalne formy płatności

- przelew bankowy na rachunek sprzedawcy

- płatności za pomocą systemu Blue Media

Sklep umożliwia, za pośrednictwem firmy BlueMedia, płatności kartą w systemach:
-Visa
-Visa Electron
-MasterCard
-MasterCard Electronic
-Maestro   § 4 Sposób i czas realizacji zamówienia

   Produkt jest dostarczany standardowo w formie paczki. 

   Czas realizacji zamówienia podany jest w karcie produktu, liczony jest
    od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. 

   Faktura wysyłana jest w formie papierowej wraz z paczką lub mailowo.

   § 5 Rękojmia

   Sprzedawca gwarantuje, że oferowane przez niego produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli towar sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną. W przypadku wad towaru, Klient może żądać – na zasadach określonych w ustawie – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.; „Kodeks cywilny”) – naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

   § 6 Zwroty i reklamacje

   Zgodnie z  Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz.U. 2014 poz. 827; „Ustawa o Prawach Konsumenta”) i jej nowelizacjami po 1 .06.2020 r  konsument (tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.) oraz ( osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale gdy z treści tej umowy będzie wynikać, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Jeśli  podmioty te zawarły umowę na odległość, mogą od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nabywca może przsłać oświadczenie na adres mailowy firmy sklep@wnętrzezgustem.pl lub pocztą na adres WNĘTRZE Z GUSTEM, UL.DANKOWICKA 10, 01-987 WARSZAWA

   Poniżej wzór oświadczenia

   Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

   ................................................                                      ......................, dn. ......................

   ................................................

   ................................................

   imię, nazwisko i adres konsumenta

   ..........................................

   ..........................................

   ..........................................

   ..........................................

   nazwa i adres przedsiębiorstwa

   OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

   ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

   Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

   ..............................

      podpis konsumenta

   Płatność za towar zostanie zwrócona klientowi na podany przez niego rachunek.

   W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


   W przypadku gdy towar został wykonany na zamówienie klienta, klient nie ma prawa zwrotu zakupionego towaru.
   Reklamacje można wnosić na adres e-mail sklep@wnetrzezgustem.pl.


   Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma na adres e-mail lub w formie pisemnej.

   § 7 Ochrona danych osobowych

   Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zamówienia jest Wnętrze z Gustem. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz1000), ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

   Koszyk

   Twój koszyk jest pusty.

   Dokonaj swoich pierwszych zakupów