Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU WNĘTRZE Z GUSTEM

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

Sklep internetowy, zwany dalej "Sklepem ", działa pod adresem www.sklep.wnetrzezgustem.pl , jest prowadzony przez firmę Wnętrze z Gustem Małgorzata Czuchryta - Rurka  NIP:7162180852 , REGON: 367128885

 

 

§ 2 Zamówienie

 

Zamówienie jest składane poprzez wybranie produktów do koszyka i wypełnienie formularza z danymi nabywcy.
Warunkiem złożenia zamówienia jest zaakceptowanie (poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu) niniejszego Regulaminu.
Nabywca musi podać adres email, na który zostaną wysłane szczegóły zamówienia
Niedopuszczalne jest przesyłanie informacji zawierających treści bezprawne

§ 3 Formy płatności

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A 

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro"

 

 § 4 Sposób i czas realizacji zamówienia

Produkt jest dostarczany standardowo w formie paczki. 

Czas realizacji zamówienia podany jest w karcie produktu, jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności." albo „W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy."

Zamówienia są realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas wysyłki około 1-2 dni robocze. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie Polski.

Faktura wysyłana jest w formie papierowej wraz z paczką lub mailowo.

§ 5 Rękojmia

Sprzedawca gwarantuje, że oferowane przez niego produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli towar sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną. W przypadku wad towaru, Klient może żądać – na zasadach określonych w ustawie – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.; „Kodeks cywilny”) – naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

§ 6 Zwroty i reklamacje

Zgodnie z  Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz.U. 2014 poz. 827; „Ustawa o Prawach Konsumenta”) i jej nowelizacjami po 1 .06.2020 r  konsument (tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.) oraz ( osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale gdy z treści tej umowy będzie wynikać, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Jeśli  podmioty te zawarły umowę na odległość, mogą od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nabywca może przsłać oświadczenie na adres mailowy firmy sklep@wnętrzezgustem.pl lub pocztą na adres WNĘTRZE Z GUSTEM, UL.DANKOWICKA 10, 01-987 WARSZAWA.

Poniżej wzór oświadczenia

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

................................................                                          ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

nazwa i adres przedsiębiorstwa

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

 

 

..............................

   podpis konsumenta

 

 

 

 

Płatność za towar zostanie zwrócona klientowi na podany przez niego rachunek.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego" albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztamiW przypadku gdy towar został wykonany na zamówienie klienta, klient nie ma prawa zwrotu zakupionego towaru.
Reklamacje można wnosić na adres e-mail sklep@wnetrzezgustem.pl.


REKLAMACJE

Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania od klienta na maila sklep@wnetrzezgustem.pl. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma na adres e-mail podany przez klienta.

§ 7 Ochrona  danych osobowych

 

1.Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca sklep Wnętrze zGustem. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO".
2.Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl